NOTA DE INFORMARE GENERALA PRIVIND PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL APARTINAND CLIENTILOR BT MICROFINANTARE IFN S.A.

 

  Versiune aplicabila incepand cu data de: 15.09.2020

  Versiune anterioara – din data de: 01.10.2019

 

I. Prevederi generale

Prin prezenta nota de informare, BT Microfinantare IFN SA -in calitate de operator de date cu caracter personal -isiindeplineste fata de Clientii sai (denumiti si “Clienti” sau “Clienti BT Mic”) – astfel cum sunt acestia definitiin cele ce urmeaza - obligatia de informare in legatura cu prelucrarea datelor lor cu caracter personalin contextul desfasurarii activitatii sale ca institutie financiara nebancara.
Prezenta nota de informare este elaborata conform prevederilor art. 13 -14 din Regulamentul UE nr. 679/2016 sau Regulamentul general privind protectia datelor (denumitin continuare “GDPR”).
BT Microfinantare a numit un responsabil cu protectia datelor (data protection officer sau DPO) care poate fi contactat in legatura cu orice aspecte legate de modulin care BT Microfinantare prelucreaza datele cu caracter personal,in urmatoarele moduri:

 • pe cale postala, la adresa din Mun Bucuresti, sos Bucuresti-Ploiesti, nr. 43, Biroul E3-18, Etaj 3, Sector 1, cu mentiunea “in atentia responsabilului cu protectia datelor sau DPO”
 • la adresa de posta electronica dpo@btmic.ro

„Client BT Mic” sau ”Client” este persoana fizica care face parte din oricare dintre urmatoarele categorii de persoane vizate:

 1. imprumutati/debitori sau potentiali imprumutati/potentiali debitori ai BT Mic. imprumutatii/debitorii sunt persoanele fizice sau juridice care au incheiat cu BT Mic un contract de credit. Potentiali imprumutati/potentiali debitori sunt persoanele fizice sau juridice care au adresat BT Mic o solicitare de finantare, dacă aceasta a fost respinsă sau, desi a fost aprobată, contractul de credit nu a mai fost incheiat;
 2. reprezentatii legali sau conventionali ai imprumutatilor/potentialilor imprumutati persoane juridice sau fizice;
 3. beneficiarii reali ai imprumutatilor/potentialilor imprumutati persoane juridice;
 4. garanti de orice fel ai obligatiilor de plată asumate de imprumutatii persoane fizice sau juridice fată de BT Mic;
 5. succesorii legali sau conventionali ai celor mentionati mai sus.

 

II. Operatorul datelor cu caracter personal

BT Microfinantare IFN S.A (denumită in continuare si „BT Mic” sau „noi”) este o institutie financiara nebancara, persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, sos Bucuresti-Ploiesti, nr. 43, parter, sector 1, inmatriculată la Registrul Comertului sub nr. J40/10298/2016, cod unic de inregistrare 36380482, având adresa de e-mail office@btmic.ro

BT Mic face parte din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania („Grupul BT”), Banca Transilvania („BT”) fiind actionarul majoritar, respectiv societatea-mama a acesteia.

BT Mic isi desfasoara activitatea prin reteaua proprie de agentii, respectiv prin reteaua de agentii si sucursale a Bancii Transilvania. Pagina BT Mic de internet.

 

III. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal apartinand Clientilor BT Mic

Prelucram date cu caracter personal in calitatea dumneavoastra de Clienti BT Mic, dupa caz, in urmatoarele scopuri:

 • verificarea identitatii, in vederea prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru confirmarea calitatii de Client BT Mic;
  Verificarea identitatii se realizeaza la stabilirea si pe parcursul derularii unei relatii de afaceri, la ordonarea oricarei tranzactii sau cand se solicita obtinerea de informatii sau efectuarea de operatiuni precum, dar fara a se limita la: informatii despre creditele contratate de la BT Mic, depunerea/transmiterea oricaror cereri/sesizari, dar si cu ocazia apelurilor telefonice initiate de catre Clienti sau de catre noi.
  Identitatea vi se verifica in baza actelor de identitate aflate in termenul de valabilitate, care trebuie prezentate in original, iar in mediul online si in cadrul apelurilor telefonice initiate de Client sau de BT Mic, prin solicitarea furnizarii si validarea unor informatii aflate deja in evidentele noastre in legatura cu dumneavoastra;
 • cunoasterea clientelei pentru prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului, inclusiv verificarea pe baza de risc, prin aplicarea masurilor de cunoastere a clientelei care presupun atat verificarea identitatii, cat si prelucrarea unor date cu caracter personal impuse de lege, atat la momentul dobandirii de catre o anumita persoana fizica a calitatii de Client (colectarea datelor), pe intreaga perioada cat aceasta calitate este detinuta (actualizarea datelor), precum si ulterior acestui moment, pentru perioada de timp stabilita legal dupa momentul incetarii calitatii de Client (stocarea datelor si prelucrarea lor in scopurile permise de lege);
 • evaluarea solvabilitatii, reducerea riscului de creditare, determinarea gradului de indatorare a Clientilor interesati de oferte personalizate in legatura cu produsele de creditare ale BT Mic sau de contractarea acestor tipuri de produse (analiza riscului de creditare);
 • incheierea si executarea contractelor de credit;
 • colectarea debitelor si recuperarea creantelor inregistrate de Clienti;
 • realizarea si transmiterea de raportari catre institutiile competente sa le receptioneze,in conformitate cu prevederile legale aplicabile BT Mic;
 • realizarea analizelor si tinerea evidentelor de gestiune economica, financiara si/sau administrativa;
 • administrarea in cadrul departamentelor interne a produselor de credit oferite;
 • prevenirea dobandirii sau redobandirii calitatii de Client de catre persoane avand un comportament inadecvat, care este de natura sa impiedice desfasurarea unei activitati de creditare prudente, conforme cu obligatiile legale pe care BT Mic le are;
 • apararea in justitie a drepturilor si intereselor BT Mic, solutionarea litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor petitii/plangeri/solicitari in care suntem implicati;
 • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor si proceselor BT Mic, precum si realizarea activitatilor de audit sau investigatii;
 • luarea de masuri/furnizarea de informatii sau raspunsuri la cererile/sesizarile/reclamatiile de orice natura adresate BT Mic de orice persona si/sau de autoritati sau institutii, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice si internet;
 • dovedirea cererilor/acordurilor/optiunilor cu privire la anumite aspecte solicitate/discutate/agreatein cadrul discutiilor, inclusiv telefonice, initiate de Clienti sau de BT Mic, prin consemnarea aspectelor discutate si, dupa caz, inregistrarea audio a convorbirilor telefonice;
 • informarea Clientilor in legatura cu situatia cererilor de credit adresate si, dupa caz, a creditelor contractate de acestia la BT Mic (precum, dar fara a se limita la extrase de cont, comunicarea deciziilor de aprobare/respingere a cererilor de credit);
 • transmiterea de mesaje publicitare, numai conform consimtamantului exprimat de Clienti;
 • colectarea opiniei Clientilor cu privire la calitatea serviciilor/produselor/angajatilor BT Mic (evaluarea calitatii serviciilor);
 • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
 • arhivarea- atat in format fizic, cat si electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranta(back-up);
 • realizarea de servicii de registratura si secretariat cu privire la corespondenta adresata BT Mic si/sau expediata de aceasta, precum si pentru desfasurarea activitatilor de curierat;
 • asigurarea securitatii sistemelor informatice utilizate de BT Mic;
 • prevenirea fraudelor;

 

IV. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate, apartinand Clientilor BT Mic

 • date de identificare: nume, prenume, pseudonim (daca este cazul), data si locul nasterii, codul numeric personal (CNP) sau un alt element unic de identificare similar, precum CUI pentru persoane fizice autorizate sau CIF pentru persoanele fizice care desfasoara profesii liberale, seria si numarul actului de identitate national sau international/pasaportului, precum si copia acestuia, adresa de domiciliu si de resedinta, adresa unde locuieste clientul si regimul acesteia;
 • date de contact: adresa postala, numarul de telefon, adresa de e-mail;
 • cetatenia;
 • informatii despre scopul si natura relatiei de afaceri;
 • date financiare;
 • informatii despre conturi bancare din care efectuati plata ratelor aferente creditelor contractate de la BT Mic;
 • date fiscale (tara de rezidenta fiscala);
 • profesia, ocupatia, denumirea angajatorului ori natura activitatii proprii (daca este cazul),
 • informatii despre functia publica importanta detinuta- daca este cazul- si opinii politice (exclusiv in contextul obtinerii de informatii legate de calitatea de persoana expusa public- PEP);
 • informatii despre situatia familiala (inclusiv stare civila, numar copii, copii in intretinere etc.);
 • informatii despre situatia economica si financiara (inclusiv date despre venituri, date privind bunurile detinute/aflate in proprietate, precum si date referitoare la comportamentul de plata, informatii despre sursa averii in cazul PEP);
 • imaginea (in copia actelor de identitate);
 • vocea, in cadrul convorbirilor si inregistrarilor convorbirilor telefonice;
 • varsta, pentru verificarea eligibilitatii de a contracta produse de creditare;
 • opinii, exprimate in cadrul sesizarilor/reclamatiilor/convorbirilor, inclusiv telefonice,in legatura cu produse/servicii/angajati ai BT Mic;
 • semnatura (inclusiv in cadrul specimenelor de semnatura);
 • identificatori, precum, dar fara a se limita la: numere de contracte de credit sau de cereri de credit, coduri IBAN;
 • date privind starea de sanatate, exclusiv in cazul in care prelucrarea unor asemenea date este necesara pentru dovedirea de catre Clienti a situatiei dificile in care se afla acestia sau membrii familiilor lor, mai ales in vederea acordarii unor facilitati la creditele contractate;
 • date referitoare la produsul de creditare contractat/solicitat: tipul de produs, starea produsului, data acordarii, sumele acordate, data scadentei, valuta creditului, suma platita, rata lunara, sumele restante numarul de zile de intarziere, data primei restante, categoria de intarziere si data ultimei plati. Parte din aceste date se prelucreaza inclusiv in Biroul de Credit, astfel cum sunteti informati prin nota de informare specifica: Informare referitoare la prelucrarea datelor personale in Sistemul Biroului de Credit;
 • informatii referitoare la activitatea frauduloasa/potential frauduloasa, constand in date referitoare la acuzatii si condamnari legate de infractiuni precum frauda, spalarea de bani si finantarea actelor de terorism;
 • informatii legate de savarsirea de infractiuni sau contraventii in domeniul financiar-bancar, in relatia directa cu BT Mic, constatate prin hotarari judecatoresti definitive sau irevocabile, dupa caz, ori prin acte administrative necontestate;
 • orice alte date cu caracter personal apartinand Clientilor, care ne sunt aduse la cunostinta in diverse contexte de catre alti Clienti sau de catre orice alte persoane.

 

V. Sursele datelor cu caracter personal

De regula, datele cu caracter personal apartinand Clientilor, pe care BT Mic le prelucreaza, sunt colectate direct de la acestia.

Cu toate acestea, exista situatii cand datele sunt colectate din alte surse, cum ar fi:

 • de la codebitori, garanti, fidejusori ai Clientilor (alti Clienti);
 • de la alte entitati ale Grupului Financiar Banca Transilvania, pentru utilizare in scopuri si temeiuri legitime, legate in principal de cunoasterea clientelei in vederea prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului si constituirii grupului debitorilor si administrare intragrup a clientilor si angajatilor;
 • de la partenerii BT Mic care intermediaza activitatea noastra de creditare (ex. Banca Transilvania S.A.);
 • de la autoritati sau institutii publice (ex. instante de judecata, parchete, executori judecatoresti, BNR, ANPC, ANSPDCP etc.), notari, avocati, in contextul in care acestia ne transmit sesizari sau solicitari in legatura cu Clientii;
 • de la societati de asigurare;
 • de la banci;
 • de la organizatii internationale/europene si fonduri de garantare;
 • din surse publice, precum dar fara a se limita la: Oficiul National al Registrului Comertului, ANAF, portalul instantelor de judecata, internet etc.;
 • din evidente de tipul Biroului de Credit, Centrala Riscului de Credit,in cazul in care exista un temei juridic si un scop determinat si legitim pentru consultarea acestora;
 • de la furnizori privati de baze de date- ex. entitati abilitate sa administreze baze de date cu persoanele acuzate de finantarea actelor de terorism si cele expuse public;
 • de la parteneri contractuali;
 • de la societati de recuperare a debitelor/creantelor (ex. putem afla noile date de contact ale Clientilor de la societati care ne sprijina in activitatea de recuperare creante, date pe care acestea din urma le obtinin baza interactiunilor proprii cu acestia sau cu persoane apropiate acestora);
 • de la orice alte persoane fizice sau juridice care ne transmit sesizari/cereri care contin date ale Clientilor (ex. persoane care ne sesizeaza ca nu mai aveti acelasi date de contact cu cele declarate in evidentele BT Mic).

 

VI. Alte categorii de persoane vizate ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate in contextul relatiei de creditate dintre BT Mic si Clienti

In cadrul activitatii desfasurate, BT Mic prelucreaza in principal datele cu caracter personal apartinand Clientilor, astfel cum sunt acestia definiti in cadrul prezentei Note de informare generale.
Cu toate acestea, este posibil sa ajungem sa prelucram in contextul relatiei contractuale cu acesti Clienti si date cu caracter personal apartinand altor categorii de persoane, de regula in cazul in care aceste date sunt puse la dispozitia BT Mic chiar de catre Clienti.

Dupa caz,in functie de situatia concreta, este posibil ca BT Mic sa prelucreze datele urmatoarelor categorii de persoane fizice:

 1. membri ai familiei unui Client- in contextul formularii si analizarii unei solicitari de credit sau a derularii unui contract de credit;
 2. persoane fizice care se afla in legatura cu un solicitant al unui credit – persoane din grupul solicitantului/imprumutatului/potentialului imprumutat-in cazul in care o persoana adreseaza BT Mic o cerere de creditare, in conformitate cu obligatiile legale carora orice institutiei financiara nebancara se supune, este nevoie sa ne furnizeze date ale unor persoane fizice cu care solicitantul creditului se afla in legatura. Aceste persoane sunt de regula, dar nu se limiteaza la: sotul/sotia/partenerul de viata, reprezentanti legali/asociati/actionari ai unor persoane juridice cu care solicitantul de credit se afla in legatura. In acest context, va fi nevoie sa prelucram, de regula numele, prenumele, codul numeric personal si, dupa caz, calitatea si detinerile acestor categorii de persoane vizate in cadrul persoanelor juridice care fac parte din grupul solicitantului de credit;
 3. persoane fizice ale caror date sunt mentionate pe diverseinscrisuri puse la dispozitia BT Mic– in cazul in care Clientii BT Mic depun la/transmit catre noi diferite inscrisuri, in diferite situatii (ex. adeverinte sau inscrisuri de orice tip care contin date cu caracter personal ale semnatarilor sau, dupa caz, ale altor persoane mentionate in cuprinsul inscrisurilor) BT Mic va prelucra aceste date, avand in vedere necesitatea de a pastra aceste inscrisuri, chiar daca este posibil sa nu aiba nevoie sa le prelucreze datele in alta forma decat stocarea lor;
 4. orice alte persoane fizice ale caror date cu caracter personal ne sunt puse la dispozitie de catre Clienti BT Mic, pentru a fi prelucrate in legatura cu relatia noastra contractuala cu acestia.

Ori de cate ori va exista posibilitatea obiectiva ca BT Mic sa isi indeplineasca in mod direct fata de aceste persoane obligatia de informare privind prelucrarea datelor lor, isi va indeplini aceasta obligatie. In unele cazuri insa, fie nu exista posibilitatea obiectiva, fie ar implica un efort disproportionat pentru noi sa indeplinim direct acesta obligatie, astfel incat vom afisa pe website-ul BT Mic –in cadrul Politicii BT MICROFINANTRE IFN S.A. privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal, informarea dedicata tuturor categoriilor de persoane fizice ale caror date le prelucram in cadrul activitatii noastre.

Pentru ca sa putem prelucra datele cu caracter personal cu transparenta impusa de lege, orice Client care furnizeaza BT Mic, in orice context, date cu caracter personal apartinand altor categorii de persoane fizice, daca are in mod obiectiv posibilitatea de a informa aceste persoane in legatura cu punerea la dispozitia BT Mic a datelor lor, se obliga sa indeplineasca aceasta obligatie anterior momentului in care ni le transmite.

 

VII. Temeiurile in baza carora BT Mic prelucreaza datele cu caracter personal si consecintele refuzului de a fi prelucrate

Temeiurile in baza carora BT Mic prelucreaza date cu caracter personal sunt, dupa caz:

 • necesitatea de a prelucra datele pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public;
 • obligatia legala a BT Mic;
 • incheierea/executarea contractelor incheiate intre BT Mic si persoana vizata,
 • interesul legitim al BT Mic si/sau al unor terti;
 • consimtamantul persoanelor vizate.

Daca Clientii refuza sa se prelucreze date personale, altele decat cele care au la baza temeiul consimtamantului persoanelor vizate, nu vom putea analiza solicitarile de credit sau, dupa caz, nu vor putea contracta produse de creditare oferite de BT Mic.
In cazul datelor prelucrate de catre BT Mic in temeiul interesului legitim, refuzul Clientilor ca acestea sa le fie prelucrate va avea consecinte diferite, in functie de situatia concreta, respectiv in functie de motivele pentru care BT Mic justifica prelucrarea si de motivele legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata care se opune prelucrarii datelor.

 

VIII. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate de BT Mic

Datele cu caracter personal ale Clientilor nostri si, dupa caz, ale altor categorii de persoane vizate mentionate anterior, sunt dezvaluite sau, dupa caz, transferate, in conformitate cu prevederile legale, in baza temeiurilor juridice aplicabile in functie de situatie si doar in conditii care asigura deplina confidentialitate si siguranta a datelor, catre categorii de destinatari, precum, dar fara a se limita la:

 • alti Clienti;
 • alte entitati ale Grupului Financiar Banca Transilvania, pentru utilizare in scopuri legate de cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului si constituirii grupului debitorilor, precum si in alte scopuri administrative intragrup;
 • partenerii BT Mic care intermediaza activitatea noastra de creditare (ex. Banca Transilvania S.A.);
 • cesionari;
 • parteneri contractuali (prestatori de servicii) utilizati de noi in cadrul desfasurarii activitatii, precum, dar fara a se limita la: servicii IT (mentenanta, dezvoltare software), arhivare in format fizic si/sau electronic, curierat, audit, servicii conexe emiterii cardurilor, etc;
 • entitati financiar-bancare;
 • autoritati si institutii publice, precum, dar fara a se limita la Banca Nationala a Romaniei (BNR), Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM), Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), Ministerul Justitiei, Ministerul Administratiei si Internelor, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) inclusiv, dupa caz, unitatile teritoriale ale acestora;
 • notari publici, avocati, executori judecatoresti;
 • organizatii europene (ex. FEI) sau alte fonduri de garantare;
 • Centrala Riscului de Credit*;
 • Biroul de Credit si Participantii la sistemului Biroului de Credit**;
 • societati de asigurare;
 • societati de colectare debite restante/creante.

*BT Mic are obligatia legala de a raporta catre Centrala Riscurilor de Credit (CRC) informatia de risc de credit pentru fiecare debitor careindeplineste conditia de a fi raportat, respectiv sa fiinregistrat fata de acesta un risc individual, precum si informatia despre fraudele cu carduri constatate.

**BT Mic are interesul legitim de a raporta in Sistemul Biroului de Credit, la care au acces si ceilalti Participanti (in principal institutii de credit si institutii financiare nebancare) datele personale ale debitorilor care inregistreaza intarzieri la plata creditului de cel putin 30 de zile, dupa instiintarea prealabila a persoanelor vizate in acest sens cu cel putin 15 zile inainte de data raportarii. Raportarea se realizeaza conform prevederilor notei de informare specifice Informare privind prelucrarea datelor personale in evidentele Biroului de Credit, care va este pusa la dispozitie in momentul adresarii unei solicitari de credit BT Mic.

 

IX. Durata estimata pentru prelucrarea de catre BT Mic a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate de BT Micin scopul cunoasterii Clientelei pentru prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului, inclusiv datele privind tranzactiile derulate, vor fi pastrate cel putin 5 ani de la data incetarii relatiei de afaceri cu Clientul (incetarea relatiei de creditate). De asemenea,in cazul in care relatia de afaceri nu este deschisa, datele din cuprinsul solicitarii de credit vor fi stocate la nivelul BT Mic timp de regula 5 ani de la data respingerii solicitarii de creditare sau, dupa caz, de la data renuntarii clientului la creditul aprobat.

In ceea ce priveste datele prelucrate in sistemul Biroului de Credit, acestea sunt stocate la nivelul acestei institutii si dezvaluite Participantilor timp de 4 ani de la data ultimei actualizari, cu exceptia datelor solicitantilor de credit care au renuntat la cererea de credit sau carora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioada de 6 luni.
Datele personale pentru care BT Mic are obligatia legala de raportare catre Centrala Riscului de Credit (CRC) vor fi mentinute in evidentele CRC pe o perioada de 7 ani de la data inscrierii lor.

 

XI. Drepturi care pot fi exercitate de persoanele vizate in legatura cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre BT Mic

Oricarei persoane vizate ii este garantata exercitarea drepturilor prevazute de legislatia aplicabila in domeniul prelucrarii si protectiei datelor cu caracter personal, respectiv:

 1. dreptul de acces: persoanele vizate pot obtine de la BT Mic confirmarea ca le sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept permite persoanelor vizate sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contra-cost orice copii suplimentare;
 2. dreptul la rectificarea datelor: persoanele vizate pot sa solicite BT Mic sa modifice datele incorecte ce le privesc ori, dupa caz, sa completeze datele care sunt incomplete;
 3. dreptul la stergere: persoanele vizate pot solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat si le prelucram;
  • a fost retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si BT Mic nu le mai poate prelucra in baza altor temeiuri;
  • datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
  • datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.
 4. dreptul la retragerea consimtamantului: persoanele vizate pot sa isi retraga oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarilor realizate anterior acestui moment.
 5. dreptul de opozitie: persoanele vizate se pot opune oricand prelucrarilor in scop de marketing, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al BT Mic, din motive care tin de situatia lor specifica;
 6. dreptul la restrictionarea prelucrarii: persoanele vizate pot solicita restrictionarea prelucrarii datelor lor cu caracter personal daca:
  • contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care ne permite sa verificam exactitatea datelor in cauza;
  • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
  • datele nu ne mai sunt necesare prelucrarii, dar persoana vizata ni le solicita pentru o actiune in instanta;
  • in cazul in care persoana vizata s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale BT Mic ca operator prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate.
 7. dreptul la portabilitatea datelor: persoanele vizate pot solicita, in conditiile legii, ca BT Mic sa le furnizeze anumite date cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita, BT Mic poate transmite respectivele date unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic;
 8. dreptul de a se opune unei decizii individual automatizate;
 9. dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii

Datelor cu Caracter Personal: persoanele vizate au dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania anspdcp@dataprotection.ro

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a) – h) de mai sus, sau pentru orice intrebari despre prelucrarea datelor cu caracter personal realizata de BT Mic, persoanele vizate pot utiliza datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor desemnat de societatea noastra, trimitand cererea:

 • pe cale postala, la adresa din mun Bucuresti, sos Bucuresti-Ploiesti, no 43, Biroul E3-18, Etaj 3, Sector 1, cu mentiunea “in atentia responsabilului cu protectia datelor sau DPO”
 • la adresa de posta electronica dpo@btmic.ro.

Detalii in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal realizata in cadrul activitatii BT Mic se regasesc inclusiv in cadrul Politicii BT MICROFINANTRE IFN S.A. privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal, disponibila pe pagina de internet a BT Mic. Prin politica mentionata ne indeplinim obligatia de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal si fata de toate celelalte categorii de persoane fizice ale caror date le prelucram in cadrul activitatii noastre.