POLITICA BT MICROFINANTARE I.F.N. S.A. PRIVIND PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (“POLITICA” SAU “POLITICA DE CONFIDENTIALITATE BT MIC”)

 

 

  Versiune aplicabila incepand cu data de: 15.09.2020

  Versiune anterioara – din data de: 01.10.2019

 

Despre aceasta Politica de confidentialitate

La BT Microfinantare I.F.N. S.A. (denumita in continuare “BT Mic” sau “noi”) ne preocupam constant ca datele cu caracter personal ale tuturor persoanelor fizice cu care interactionam sa fie prelucrate in conformitate deplina cu dispozitiile legale aplicabile si cu cele mai inalte standarde de securitate si confidentialitate.

Pentru a ne indruma si sustine in activitatea noastra in domeniul prelucrarii si protectiei datelor cu caracter personal, am numit un responsabil cu protectia datelor (data protection officer sau DPO), care poate fi contactat de orice persoana in legatura cu orice aspecte legate de modul in care BT Mic prelucreaza aceste date, prin transmiterea unei sesizari la:

 • sediul BT Mic din mun. Bucuresti, sos Bucuresti-Ploiesti, nr. 43, parter, Sector 1, cu mentiunea “in atentia responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal” sau a unui mesaj la
 • adresa de posta electronica dpo@btmic.ro.

In cele ce urmeaza va prezentam politica noastra in acest domeniu foarte important, pe care ne angajam sa o revizuim la anumite intervale de timp, in vederea imbunatatirii ei continue.

Prin aceasta Politica intelegem sa ne indeplinim fata de toate categoriile de persoane fizice ale caror date cu caracter personal le prelucram in cadrul activitatii noastre (“persoane vizate”) obligatia de informare in conformitate cu prevederile art. 13 -14 din Regulamentul UE nr. 679/2016 sau Regulamentul general privind protectia datelor (denumit in continuare “GDPR”).

Ori de cate ori vom avea posibilitatea obiectiva de a informa in mod direct anumite categorii de persoane vizate despre prelucrarea datelor lor, ne angajam sa procedam in acest sens.

In unele cazuri insa, fie nu avem posibilitatea obiectiva, fie ar implica un efort disproportionat pentru noi sa ne indeplinim direct acesta obligatie. Pentru toate aceste situatii, ne indeplinim obligatia de informare prin aceasta Politica de confidentialitate.

Daca sunteti client al nostru- Client BT Mic - si doriti sa consultati doar sectiunea referitoare la prelucrarea datelor acestei categorii de persoane vizate, puteti sa accesati: Nota de informare generala privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal apartinand Clientilor BT Mic rofinantare I.F.N. S.A., care este parte integranta a acestei Politici.

Prezenta Politica nu se adreseaza angajatilor BT Mic, aceasta categorie de persoane vizate fiind informata in legatura cu datele cu caracter personal pe care BT Mic le prelucreaza in calitate de angajator printr-un document distinct.

Va vom prezenta in continuare ce categorii de date cu caracter personal prelucram in cadrul activitatii noastre, cine sunt persoanele vizate de aceasta prelucrare, in ce scopuri utilizam datele cu caracter personal, catre cine le dezvaluim sau le transferam, cat timp le pastram, in ce fel asiguram securitatea lor, precum si care sunt drepturile pe care persoanele vizate si le pot exercita in legatura cu aceasta prelucrare.

In cazul in care nu sunteti familiarizati cu sensul diferitilor termeni de specialitate utilizati in cadrul GDPR sau al legislatiei aplicabile in domeniul bancar, va recomandam sa studiati mai intai sectiunea referitoare la:

 

A. Termeni de specialitate utilizati in Politica

Termenii definiti in prezenta sectiune, vor avea urmatorul inteles atunci cand sunt utilizati in prezenta Politica:

 • “Date cu caracter personal" inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • „Prelucrarea datelor cu caracter personal” sau "prelucrarea datelor", inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
 • „GDPR” inseamna Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 • “Grupul Financiar BT”- Banca Transilvania S.A. impreuna cu entitati controlate de aceasta precum, BT Microfinantare IFN SA ( „BT Mic”), BT Asset Management S.A.I. S.A., ( „BTAM”), BT Leasing Transilvania IFN S.A. („BTL”), BT Direct IFN S.A. („BTD”), BT Capital Partners S.S.I.F. S.A.(„BTCP”), Fundatia Clubul intreprinzatorului Roman, Fundatia Clujul are Suflet si alte entitati care se pot alatura acestui grup in viitor;
 • „Operator” inseamna persoana juridica, care, singura sau impreuna cu alte persoane, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • „Persoana vizata” inseamna persoana fizica ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate;
 • „Destinatar" inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta;
 • „Parte terta” inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau alt organism, altul decat Persoana Vizata, Operatorul, Persoana imputernicita si care, sub directa autoritate a Operatorului sau a Persoanei imputernicite sunt autorizate sa prelucreze Date cu Caracter Personal;
 • „Autoritate de Supraveghere" inseamna o autoritate publica independenta instituita de un stat membru, responsabila de monitorizarea aplicarii GDPR. in Romania autoritatea de supraveghere este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – “ANSPDCP”;
 • "Date biometrice" inseamna date cu caracter personal care rezulta in urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirma identificarea unica a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;
 • "Date privind sanatatea" inseamna date cu caracter personal legate de sanatatea fizica sau mentala a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenta medicala, care dezvaluie informatii despre starea de sanatate a acesteia;
 • „Beneficiar real” conform prevederilor art. 4 alin. 1 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spalarii banilor şi finantarii terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, este orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul şi/sau persoana fizica in numele caruia/careia se realizeaza o tranzactie, o operatiune sau o activitate si include cel putin categoriile de persoane fizice mentionate la art. 4 alin. 2 din acest act normativ;
 • Persoana expusa public” conform prevederilor art. 3 alin. 1 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spalarii banilor şi finantarii terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante si include cel putin categoriile de persoane fizice mentionate la art. 3 alin. 2 din acest act normativ.

 

B. Cine este BT Mic?

BT Microfinantare I.F.N. S.A. este o institutie financiara nebancara, persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, sos Bucuresti-Ploiesti, nr. 43, parter, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/10298/2016, cod unic de inregistrare 36380482, avand adresa de e-mail office@btmic.ro

BT Mic isi desfasoara activitatea prin reteaua proprie de agentii, respectiv prin reteaua de agentii si sucursale a Bancii Transilvania. Website BT Mic

BT Mic este parte (subsidiara) a Grupului Financiar Banca Transilvania.

Banca Transilvania S.A. este societatea mama a Grupului Financiar Banca Transilvania (denumita in continuare si „Grupul BT”), care cuprinde, pe langa BT Mic si alte entitati subsidiare, respectiv: BT Direct IFN SA (“BT Direct”) , BT Asset Management S.A.I. S.A., ( „BTAM”), BT Leasing Transilvania IFN S.A. („BTL”), BT Capital Partners S.S.I.F. S.A. („BTCP”).

 

C. Ce date cu caracter personal prelucreaza BT Mic, cui apartin acestea si in ce scopuri le utilizam?

In cadrul activitatii pe care o desfasuram, prelucram diferite categorii de date cu caracter personal, in functie de calitatea pe care persoanele vizate o au in relatie cu noi. Scopurile in care prelucram datele sunt direct dependente si de felul in care diferitele categorii de persoane vizate intra in relatie cu BT Mic.
Raportat la relatia pe care o aveti cu BT Mic intr-un anumit context, va prezentam distinct in cele ce urmeaza cum va vom prelucra datele cu caracter personal:

 1. Daca sunteti client BT Mic (ex. debitori care au incheiat un contract de credit cu BT Mic sau solicitanti care au completat cereri pentru a dobandi aceasta calitate, codebitori, utilizatori suplimentari de carduri de credit etc.)

  1. Cine este Client BT Mic?

   „Client BT Mic” sau ”Client” este persoana fizica care face parte din oricare dintre urmatoarele categorii de persoane vizate:

   1. imprumutati/debitori sau potentiali imprumutati/potentiali debitori ai BT Mic. imprumutatii/debitorii sunt persoanele fizice sau juridice care au incheiat cu BT Mic un contract de credit. Potentiali imprumutati/potentiali debitori sunt persoanele fizice sau juridice care au adresat BT Mic o solicitare de finantare, daca aceasta a fost respinsa sau, desi a fost aprobata, contractul de credit nu a mai fost incheiat;
   2. reprezentatii legali sau conventionali ai imprumutatilor/potentialilor imprumutati persoane juridice sau fizice;
   3. beneficiarii reali ai imprumutatilor/potentialilor imprumutati persoane juridice;
   4. garanti de orice fel ai obligatiilor de plata asumate de imprumutatii persoane fizice sau juridice fata de BT Mic;
   5. succesorii legali sau conventionali ai celor mentionati mai sus.

   Va reamintim ca detalii complete, in format printabil, despre prelucrarea de catre BT Mic a datelor clientilor sai obisnuiti – Clienti BT Mic - se regasesc si in Nota de informare generala privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal apartinand Clientilor BT Microfinantare IFN SA

  2. Scopurile in care prelucram datele Clientilor BT Mic

   Prelucram date cu caracter personal in calitatea dumneavoastra de Clienti BT Mic, dupa caz, in urmatoarele scopuri:

   • verificarea identitatii, in vederea prevenirii spalarii banilor şi finantarii terorismului, precum si pentru confirmarea calitatii de Client BT Mic;

    Verificarea identitatii se realizeaza la stabilirea si pe parcursul derularii unei relatii de afaceri, la ordonarea oricarei tranzactii sau cand se solicita obtinerea de informatii sau efectuarea de operatiuni precum, dar fara a se limita la: informatii despre creditele contratate de la BT Mic, depunerea/transmiterea oricaror cereri/sesizari, dar si cu ocazia apelurilor telefonice initiate de catre Clienti sau de catre noi.

    Identitatea vi se verifica in baza actelor de identitate aflate in termenul de valabilitate, care trebuie prezentate in original, iar in mediul online si in cadrul apelurilor telefonice initiate de Client sau de BT Mic, prin solicitarea furnizarii si validarea unor informatii aflate deja in evidentele noastre in legatura cu dumneavoastra;

   • cunoasterea clientelei pentru prevenirea spalarii banilor şi finantarii terorismului, inclusiv verificarea pe baza de risc, prin aplicarea masurilor de cunoastere a clientelei care presupun atat verificarea identitatii, cat si prelucrarea unor date cu caracter personal impuse de lege, atat la momentul dobandirii de catre o anumita persoana fizica a calitatii de Client (colectarea datelor), pe intreaga perioada cat aceasta calitate este detinuta (actualizarea datelor), precum si ulterior acestui moment, pentru perioada de timp stabilita legal dupa momentul incetarii calitatii de Client (stocarea datelor si prelucrarea lor in scopurile permise de lege);
   • evaluarea solvabilitatii, reducerea riscului de creditare, determinarea gradului de indatorare a Clientilor interesati de oferte personalizate in legatura cu produsele de creditare ale BT Mic sau de contractarea acestor tipuri de produse (analiza riscului de creditare);
   • incheierea si executarea contractelor de credit;
   • colectarea debitelor si recuperarea creantelor inregistrate de Clienti;
   • realizarea si transmiterea de raportari catre institutiile competente sa le receptioneze, in conformitate cu prevederile legale aplicabile BT Mic;
   • realizarea analizelor si tinerea evidentelor de gestiune economica, financiara si/sau administrativa;
   • administrarea in cadrul departamentelor interne a produselor de credit oferite;
   • prevenirea dobandirii sau redobandirii calitatii de Client de catre persoane avand un comportament inadecvat, care este de natura sa impiedice desfasurarea unei activitati de creditare prudente, conforme cu obligatiile legale pe care BT Mic le are;
   • apararea in justitie a drepturilor si intereselor BT Mic, solutionarea litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor petitii/plangeri/solicitari in care suntem implicati;
   • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor si proceselor BT Mic, precum si realizarea activitatilor de audit sau investigatii;
   • luarea de masuri/furnizarea de informatii sau raspunsuri la cererile/sesizarile/reclamatiile de orice natura adresate BT Mic de orice persona si/sau de autoritati sau institutii, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice si internet;
   • dovedirea cererilor/acordurilor/optiunilor cu privire la anumite aspecte solicitate/discutate/agreate in cadrul discutiilor, inclusiv telefonice, initiate de Clienti sau de BT Mic, prin consemnarea aspectelor discutate si, dupa caz, inregistrarea audio a convorbirilor telefonice;
   • informarea Clientilor in legatura cu situatia cererilor de credit adresate si, dupa caz, a creditelor contractate de acestia la BT Mic (precum, dar fara a se limita la extrase de cont, comunicarea deciziilor de aprobare/respingere a cererilor de credit);
   • transmiterea de mesaje publicitare, numai conform consimtamantului exprimat de Clienti;
   • colectarea opiniei Clientilor cu privire la calitatea serviciilor/produselor/angajatilor BT Mic (evaluarea calitatii serviciilor);
   • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
   • arhivarea- atat in format fizic, cat si electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranta (back-up);
   • realizarea de servicii de registratura si secretariat cu privire la corespondenta adresata BT Mic si/sau expediata de aceasta, precum si pentru desfasurarea activitatilor de curierat;
   • asigurarea securitatii sistemelor informatice utilizate de BT Mic;
   • prevenirea fraudelor;
  3. Categorii de date cu caracter personal prelucrate Clientilor BT Mic

   • date de identificare: nume, prenume, pseudonim (daca este cazul), data şi locul naşterii, codul numeric personal (CNP) sau un alt element unic de identificare similar, precum CUI pentru persoane fizice autorizate sau CIF pentru persoanele fizice care desfasoara profesii liberale, seria şi numarul actului de identitate national sau international/pasaportului, precum si copia acestuia, adresa de domiciliu şi de reşedinta, adresa unde locuieste clientul si regimul acesteia;
   • date de contact: adresa postala, numarul de telefon, adresa de e-mail;
   • cetatenia;
   • informatii despre scopul si natura relatiei de afaceri;
   • date financiare;
   • informatii despre conturi bancare din care efectuati plata ratelor aferente creditelor contractate de la BT Mic;
   • date fiscale (tara de rezidenta fiscala);
   • profesia, ocupatia, denumirea angajatorului ori natura activitatii proprii (daca este cazul),
   • informatii despre functia publica importanta detinuta- daca este cazul- si opinii politice (exclusiv in contextul obtinerii de informatii legate de calitatea de persoana expusa public-PEP);
   • informatii despre situatia familiala (inclusiv stare civila, numar copii, copii in intretinere etc.);
   • informatii despre situatia economica şi financiara (inclusiv date despre venituri, date privind bunurile detinute/aflate in proprietate, precum si date referitoare la comportamentul de plata, informatii despre sursa averii in cazul PEP);
   • imaginea (in copia actelor de identitate);
   • vocea, in cadrul convorbirilor si inregistrarilor convorbirilor telefonice;
   • varsta, pentru verificarea eligibilitatii de a contracta produse de creditare;
   • opinii, exprimate in cadrul sesizarilor/reclamatiilor/convorbirilor, inclusiv telefonice, in legatura cu produse/servicii/angajati ai BT Mic;
   • semnatura (inclusiv in cadrul specimenelor de semnatura);
   • identificatori, precum, dar fara a se limita la: numere de contracte de credit sau de cereri de credit, coduri IBAN;
   • date privind starea de sanatate, exclusiv in cazul in care prelucrarea unor asemenea date este necesara pentru dovedirea de catre Clienti a situatiei dificile in care se afla acestia sau membrii familiilor lor, mai ales in vederea acordarii unor facilitati la creditele contractate;
   • date referitoare la produsul de creditare contractat/solicitat: tipul de produs, starea produsului, data acordarii, sumele acordate, data scadentei, valuata creditului, suma platita, rata lunara, sumele restante numarul de zile de intarziere, data primei restante, categoria de intarziere si data ultimei plati. Parte din aceste date se prelucreaza inclusiv in Biroul de Credit, astfel cum sunteti informati prin nota de informare specifica: Informare referitoare la prelucrarea datelor personale in Sistemul Biroului de Credit;
   • informatii referitoare la activitatea frauduloasa/potential frauduloasa, constand in date referitoare la acuzatii si condamnari legate de infractiuni precum frauda, spalarea de bani si finantarea actelor de terorism;
   • informatii legate de savarsirea de infractiuni sau contraventii in domeniul financiar-bancar, in relatia directa cu BT Mic, constatate prin hotarari judecatoresti definitive sau irevocabile, dupa caz, ori prin acte administrative necontestate;
   • orice alte date cu caracter personal apartinand Clientilor, care ne sunt aduse la cunostinta in diverse contexte de catre alti Clienti sau de catre orice alte persoane.
 2. Daca sunteti o persoana fizica aflata in legatura cu solicitantul unui credit BT Mic - persoana fizica din grupul debitorului (ex. sot/sotie/partener de viata al unui solicitant de credit BT Mic etc.)

  1. Cine este o persoana fizica aflata in legatura cu solicitantul unui credit BT Mic?

   In cazul in care o persoana adreseaza BT Mic o cerere de creditare, in conformitate cu obligatiile legale carora orice institutiei financiara nebancara se supune, este nevoie sa ne furnizeze date ale unor persoane fizice cu care solicitantul creditului se afla in legatura. Aceste persoane sunt de regula, dar nu se limiteaza la: sotul/sotia/partenerul de viata, reprezentanti legali/asociati/actionari ai unor persoane juridice cu care solicitantul de credit se afla in legatura.

  2. Scopurile in care prelucram datele apartinand persoanelor fizice aflate in legatura cu solicitantul unui credit BT Mic?

   Daca sunteti o astfel de persoana, va prelucram datele, dupa caz, in urmatorul scop principal:

   • evaluarea solvabilitatii, reducerea riscului de creditare, determinarea gradului de indatorare a Clientilor interesati de oferte personalizate in legatura cu produsele de creditare ale BT Mic sau de contractarea acestor tipuri de produse (analiza riscului de credit);

   In contexul analizarii cererii de credit a unui solicitant de credit, BT Mic prelucreaza inclusiv datele dumneavoastra cu caracter personal, daca va includeti in oricare dintre categoriile de persoane fizice indicate mai sus (persoane fizice aflate in legatura cu un solicitant de credit, respectiv asa numitele persoane care fac parte din grupul debitorului), intrucat BT Mic este supusa obligatiilor legale de a stabili si analiza expunerea sa fata de grupurile de clienti aflati in legatura, ca parte a analizei riscului de credit.

   De asemenea, in calitate de persoana declaranta, BT Mic va raporta aceste expuneri si componenta grupurilor debitoare de clienti aflati in legatura catre BNR, Centrala Riscului de Credit (doar acolo unde este cazul).

   Aceste date ale dumneavoastra sunt necesare BT Mic pentru a putea proceda la analiza solicitarii/cererii de credit, iar refuzul solicitantului de credit (sau al dumneavoastra) de a le furniza sau de a fi prelucrate poate determina imposibilitatea noastra de a analiza si/sau de a aproba creditul.

   Datele cu caracter personal ce va apartin se transmit/dezvaluie, dupa caz, catre Centrala Riscului de Credit din cadrul BNR, precum si, cu respectarea principiului nevoii de a cunoaste, catre entitati din Grupul financiar BT si/sau catre furnizori de servicii utilizati de BT Mic in cadrul procesului de analiza a cererii de credit.

   Perioada de pastrare a datelor dumneavoastra in evidentele BT Mic este egala cu cea a existentei unui grup/unor grupuri de clienti aflati in legatura din care faceti parte.

   Alte scopuri conexe scopului principal indicat anterior, in care prelucram datele dumneavoastra sunt, dupa caz, urmatoarele:

   • verificarea identitatii, inclusiv, dupa caz, pentru confirmarea/infirmarea calitatii dumneavoastra de Client BT Mic;
   • realizarea si transmiterea de raportari catre institutiile competente sa le receptioneze, in conformitate cu prevederile legale aplicabile BT Mic (precum, dar fara a se limita la: Centrala Riscului de Credit din cadrul BNR);
   • realizarea analizelor si tinerea evidentelor de gestiune economica, financiara si/sau administrativa a BT Mic;
   • administrarea in cadrul departamentelor interne a serviciilor si produselor oferite de BT Mic;
   • apararea in justitie a drepturilor si intereselor BT Mic, solutionarea litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor petitii/plangeri/solicitari in care BT Mic este implicata;
   • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor si proceselor BT Mic, precum si realizarea activitatilor de audit sau investigatii;
   • luarea de masuri/furnizarea de informatii sau raspunsuri la cererile/sesizarile/reclamatiile de orice natura adresate BT Mic de orice persoana si/sau de autoritati sau institutii, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice si internet;
   • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
   • arhivarea- atat in format fizic, cat si electronic - a documentelor, realizarea copiilor de siguranta (back-up);
   • realizarea de servicii de registratura si secretariat cu privire la corespondenta adresata BT Mic si/sau expediate de aceasta, precum si pentru desfasurarea activitatilor de curierat;
   • asigurarea securitatii sistemelor informatice utilizate de BT Mic si a spatiilor fizice in care ne desfasuram activitatea;
   • prevenirea fraudelor.
  3. Categorii de date cu caracter personal prelucrate persoanelor fizice din grupul unui debitor BT Mic

   • date de identificare - nume, prenume, CNP;
   • functia, calitatea, detinerile si, dupa caz, puterile de reprezentare detinute in cadrul unor persoane juridice din grupul debitorului;
   • dupa caz, alte date aflate in evidentele BT Mic sau disponibile public, care sunt necesare pentru aducerea la indeplinire a scopului principal referitor la analiza riscului de credit.
 3. Daca sunteti semnatar si/sau persoana de contact din partea partenerilor contractuali ai BT Mic

  1. Cine este semnatar/persoana de contact din partea partenerilor contractuali BT Mic?
   • Semnatarii sunt, de regula, reprezentantii legali sau alte persoane desemnate de partenerii contractuali sa semneze contractele incheiate cu BT Mic (indiferent daca partenerii contractuali sunt Clienti BT Mic persoane juridice titulari de cont sau prestatori de servicii, colaboratori, furnizori de bunuri contractati de BT Mic);
   • Persoanele de contact sunt persoane desemnate de partenerul contractual si comunicate BT Mic de acesta pentru a pastra legatura in vederea bunei derulari a contractului, indiferent daca datele acestora sunt sau nu mentionate in cuprinsul contractului.
  2. Scopurile in care prelucram datele semnatarilor/persoanelor de contact din partea partenerilor contractuali BT Mic

   Daca sunteti semnatar/persoana de contact din partea oricarui partener contractual al BT Mic, prelucram datele dumneavoastra, dupa caz, pentru:

   • incheierea si derularea in bune conditii a contractului incheiat cu partenerul contractual (de regula acesta este angajatorul dumneavoastra), precum si in alte scopuri, in stransa legatura cu incheierea si derularea contractului, respectiv:
   • realizarea si transmiterea de raportari catre institutiile competente sa le receptioneze, in conformitate cu prevederile legale aplicabile BT Mic;
   • realizarea analizelor si tinerea evidentelor de gestiune economica, financiara si/sau administrativa a BT Mic;
   • apararea in justitie a drepturilor si intereselor BT Mic, solutionarea litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor petitii/plangeri/solicitari in care BT Mic este implicata;
   • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor si proceselor BT Mic, precum si realizarea activitatilor de audit sau investigatii;
   • luarea de masuri/furnizarea de informatii sau raspunsuri la cererile/sesizarile/reclamatiile de orice natura adresate BT Mic de dumneavoastra sau de autoritati sau institutii, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice si internet;
   • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
   • arhivarea- atat in format fizic, cat si electronic - a documentelor, realizarea copiilor de siguranta (back-up);
   • realizarea de servicii de registratura si secretariat cu privire la corespondenta adresata BT Mic si/sau expediata de aceasta, precum si pentru desfasurarea activitatilor de curierat;
   • asigurarea securitatii sistemelor informatice utilizate de BT Mic si a spatiilor fizice in care BT Mic isi desfasoara activitatea;
   • prevenirea fraudelor.
  3. Categorii de date cu caracter personal prelucrate semnatarilor/persoanelor de contact din partea partenerilor contractuali

   Prelucram, de regula, urmatoarele categorii de date cu caracter personal ce va privesc, dupa caz:

   Pentru semnatari:

   • date de identificare - nume si prenume;
   • functie;
   • semnatura.

   Pentru persoane de contact:

   • date de identificare - nume si prenume;
   • date de contact- numar de telefon (de serviciu) si/sau adresa de e-mail (de serviciu);
   • functie.

   Nota de informare dedicata semnatarilor si persoanelor de contact care actioneaza in numele partenerilor contractuali ai BT Mic

 4. Daca sunteti vizitator al website-ul BT Mic

  1. Cine este vizitator al website-ul BT Mic?

   Are aceasta calitate orice persoana fizica care acceseaza website-ul BT Mic.

  2. Scopurile in care prelucram datele vizitatorilor website-ul BT Mic

   Prin intermediul cookies sau a altor tehnologii similare prelucram datele dumneavoastra in calitate de vizitator al website-ul BT Mic in scopurile descrise pe larg in cadrul politicii de cookies aferenta website-ului si pe scurt in cadrul bannerului si centrului de setari de cookies.

   Pentru website-ul BT Mic, Politica cookies se regaseste accesand link-ul aferent acestia.

   Daca pe website-ul BT Mic inscrieti datele dumneavoastra in cadrul unor formulare de sesizari/cereri/reclamatii, de aplicari pentru produse/servicii/campanii ale BT Mic, de abonare la newslettere din diverse domenii, prelucram datele inscrise in aceste formulare, dupa caz, pentru:

   • luarea de masuri/furnizarea de informatii sau raspunsuri la cererile/sesizarile/reclamatiile de orice natura adresate BT Mic de orice persoana, precum si la cele adresate de autoritati sau institutii, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice si internet;
   • dovedirea cererilor/acordurilor/optiunilor cu privire la anumite aspecte solicitate/discutate/agreate, inclusiv in cadrul apelurilor telefonice initiate de dumneavoastra sau de BT Mic, prin consemnarea aspectelor discutate si, dupa caz, inregistrarea audio a convorbirilor telefonice;
   • colectarea opiniei dumneavoastra cu privire la calitatea serviciilor/produselor/angajatilor BT Mic (evaluarea calitatii serviciilor);
   • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
   • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor si proceselor BT Mic, precum si realizarea activitatilor de audit sau investigatii;
   • arhivarea- atat in format fizic, cat si electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranta (back-up);
   • realizarea de servicii de registratura si secretariat cu privire la corespondenta adresata BT Mic si/sau expediata de aceasta, precum si pentru desfasurarea activitatilor de curierat;
   • asigurarea securitatii sistemelor informatice utilizate de BT Mic;
   • prevenirea fraudelor.

   Va rugam sa aveti in vedere ca abonarea sau dezabonarea vreunei adrese de e-mail introduse de dumneavoastra in formulare/campuri de tipul/cu denumirea „newsletter”, disponibile pe website-ul BT Mic pentru a primi informatii din diverse domenii de interes se gestioneaza prin intermediul respectivelor formulare online (abonarea) si respectiv din link-uri de dezabonare din cuprinsul mesajelor primite in urma abonarii (dezabonarea).

  3. Categorii de date cu caracter personal prelucrate vizitatorilor website-ul BT Mic

   Daca vizitati website-ul BT Mic va vom colecta urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

   • date prelucrate prin intermediul cookies;
   • adresa IP;
   • date despre echipamentul utilizat pentru accesarea website-ului.

   De asemenea, in cadrul formularelor disponibile pe website-ul BT Mic colectam, dupa caz:

   • date de identificare- nume, prenume;
   • date de contact- adresa de e-mail si/sau numarul de telefon.

   Va atragem atentia ca website-ul BT Mic poate contine link-uri catre website-uri a caror politica de confidentialitate/de prelucrare a datelor cu caracter personal este diferita de cea a BT Mic. Persoanele care trimit date cu caracter personal catre oricare dintre aceste website-uri trebuie sa fie constiente ca acestea cad sub incidenta politicii de confidentialitate/de prelucrare a datelor cu caracter personal a acelor website-uri, care recomandam sa fie citita. Politica BT Mic privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal nu se aplica informatiilor furnizate pe respectivele website-uri, BT Mic nu are control asupra prelucrarilor datelor cu caracter personal pe care furnizorii acestor website-uri le realizeaza in propriile lor scopuri si nu isi asuma nicio raspundere cu privire la aceste prelucrari.

 5. Daca sunteti un potential Client BT Mic (“prospect BT Mic”)

  1. Cine este un prospect BT Mic?

   Puteti avea calitatea de prospect BT Mic daca ati solicitat, prin intermediul website-ului din portofoliul acesteia sau prin intermediul unor parteneri contractuali ai BT Mic informatii despre produse/servicii BT Mic, ati initiat contractarea acestora fara a finaliza aceasta actiune sau v-ati inscris in diferite campanii organizate de noi.

  2. Scopurile in care prelucram datele prospectilor BT Mic

   Daca sunteti prospect BT Mic, va prelucram datele, dupa caz, in urmatoarele scopuri:

   • verificarea identitatii, in vederea confirmarii/infirmarii calitatii de client BT Mic;
   • luarea de masuri/furnizarea de informatii sau raspunsuri la cererile/sesizarile/reclamatiile de orice natura adresate BT Mic de orice persoana, precum si la cele adresate de autoritati sau institutii pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice si internet;
   • dovedirea cererilor/acordurilor/optiunilor cu privire la anumite aspecte solicitate/discutate/agreate, inclusiv in cadrul apelurilor telefonice initiate de dumneavoastra sau de BT Mic, prin consemnarea aspectelor discutate si, dupa caz, inregistrarea audio a convorbirilor telefonice sau, dupa caz, audiovideo;
   • colectarea opiniei dumneavoastra cu privire la calitatea serviciilor/produselor/angajatilor BT Mic (evaluarea calitatii serviciilor);
   • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
   • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor si proceselor BT Mic, precum si realizarea activitatilor de audit sau investigatii;
   • arhivarea- atat in format fizic, cat si electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranta (back-up);
   • realizarea de servicii de registratura si secretariat cu privire la corespondenta adresata BT Mic si/sau expediata de aceasta, precum si pentru desfasurarea activitatilor de curierat;
   • asigurarea securitatii sistemelor informatice utilizate de BT Mic;
   • prevenirea fraudelor;
   • calcularea comisioanelor la care sunt indreptatite anumite categorii de angajati.
  3. Categorii de date cu caracter personal prelucrate prospectilor BT Mic

   Daca sunteti prospect BT Mic, dupa caz, va prelucram de regula:

   • date de identificare- nume, prenume;
   • date de contact- adresa de e-mail si/sau numar de telefon.
   • calitatea de reprezentant al unei persoane juridice
 6. Daca sunteti un candidat pentru posturi disponibile la BT Mic sau pentru desfasurarea unor stagii de practica organizate de aceasta

  1. Cine este un candidat BT Mic?

   Sunteti un candidat pentru posturi disponibile la BT Mic sau pentru stagii de practica organizate de BT Mic daca ne-ati transmis sau daca am primit CV-ul dumneavoastra pentru a-l utiliza in scop de recrutare, Mic de la dumneavoastra sau de la/prin intermediul altor persoane, sau daca ne-ati adus la cunostinta in orice alt mod ca sunteti interesat de ocuparea unor posturi BT Mic/participarea la stagii de practica BT Mic.

  2. Scopurile in care prelucram datele candidatilor BT Mic

   Prelucram datele dumneavoastra, dupa caz, pentru:

   • recrutare pentru postul/posturile sau, dupa caz, pentru stagiul de practica pe care doriti sa il ocupati/urmati in cadrul BT Mic, precum si in scopuri strans legate de aceasta activitate, precum:
   • luarea de masuri/furnizarea de informatii sau raspunsuri la cererile/sesizarile/reclamatiile de orice natura adresate BT Mic de orice persoana, precum si la cele adresate de autoritati sau institutii, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice si internet;
   • dovedirea cererilor/acordurilor/optiunilor cu privire la anumite aspecte solicitate/discutate/agreate, inclusiv in cadrul apelurilor telefonice initiate de dumneavoastra sau de BT Mic, prin consemnarea aspectelor discutate si, dupa caz, inregistrarea audio a convorbirilor telefonice;
   • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
   • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor si proceselor BT Mic, precum si realizarea activitatilor de audit sau investigatii;
   • arhivarea- atat in format fizic, cat si electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranta (back-up);
   • realizarea de servicii de registratura si secretariat cu privire la corespondenta adresata BT Mic si/sau expediata de aceasta, precum si pentru desfasurarea activitatilor de curierat;
   • asigurarea securitatii sistemelor informatice utilizate de BT Mic;
   • prevenirea fraudelor.

   in cazul in care veti aplica doar pentru un anume post/stagiu de practica, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate de BT Mic doar in cadrul procesului de recrutare pentru respectivul post/stagiu de practica, urmand ca acestea sa fie sterse la finalizarea respectivului proces de recrutare.

   Daca, in schimb, veti opta sa fiti contactat in general pentru pozitii vacante/stagii de practica desfasurate in BT Mic, vom pastra datele dumneavoastra si le vom utilizata in scop de recrutare pentru o perioada de 1 an, termen care poate fi prelungit cu acordul dumneavoastra.

   in cadrul procesului de recrutare pot deveni relevante referinte de la angajatorii anteriori sau de la cadre didactice. Daca vom avea nevoie de acestea, va vom contacta pentru a va solicita acordul de a obtine aceste referinte in numele dumneavoastra. in cazul in care nu va veti exprima consimtamantul in acest sens, va fi necesar sa obtineti chiar dumneavoastra aceste referinte, daca veti dori sa continuati procesul de recrutare.

  3. Categorii de date cu caracter personal prelucrate candidatilor BT Mic

   Candidatilor BT Mic le prelucram, de regula, urmatoarele categorii de date cu caracter personal, asa cum sunt ele indicate in CV-ul depus la/transmis BT Mic:

   • date de identificare - nume, prenume;
   • varsta, pentru verificarea eligibilitatii dumneavoastra de a deveni angajat sau, dupa caz, de a participa la anumite stagii de practica BT Mic;
   • date de contact - adresa de e-mail si/sau numar de telefon;
   • date privind studiile si experienta profesionala;
   • orice alte date relevante din CV.
 7. Daca sunteti o persoana care adreseaza BT Mic cereri/sesizari/reclamatii pe orice canal (“petitionar BT Mic”)

  1. Cine este/cand va prelucram date in calitate de petitionar BT Mic?

   Sunteti o astfel de persoana daca adresati BT Mic orice solicitare, pe orice canal, indiferent daca aveti calitatea de client BT Mic sau daca faceti parte din orice alta categorie de persoane fizice.

  2. Scopurile in care prelucram datele petitionarilor BT Mic

   in functie de situatia si calitatea concreta pe care o aveti in relatie cu BT Mic, cand ne transmiteti o solicitare va prelucram datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

   • verificarea identitatii, inclusiv in vederea confirmarii/infirmarii calitatii de client BT Mic;
   • luarea de masuri/furnizarea de informatii sau raspunsuri la cererile/sesizarile/reclamatiile de orice natura adresate BT Mic de orice persoana, precum si la cele adresate de autoritati sau institutii, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice si internet;
   • dovedirea cererilor/acordurilor/optiunilor cu privire la anumite aspecte solicitate/discutate/agreate in cadrul apelurilor telefonice initiate de dumneavoastra sau de BT Mic, prin consemnarea aspectelor discutate si, dupa caz, inregistrarea audio a convorbirilor telefonice;
   • colectarea opiniei dumneavoastra cu privire la calitatea serviciilor/produselor/angajatilor BT Mic (evaluarea calitatii serviciilor);
   • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor si proceselor BT Mic, precum si realizarea activitatilor de audit sau investigatii;
   • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
   • arhivarea- atat in format fizic, cat si electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranta (back-up);
   • realizarea de servicii de registratura si secretariat cu privire la corespondenta adresata BT Mic si/sau expediata de aceasta, precum si pentru desfasurarea activitatilor de curierat;
   • asigurarea securitatii sistemelor informatice utilizate de BT Mic;
   • prevenirea fraudelor;
   • calcularea comisioanelor la care sunt indreptatite anumite categorii de angajati.
  3. Categorii de date cu caracter personal prelucrate petitionarilor BT Mic

   Pentru a inregistra, confirma primirea, analiza, formula si transmite raspuns la orice cereri/sesizari/reclamatii pe care ni le adresati, prelucram urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

   • date de identificare: nume, prenume si alte date din aceasta categorie pe care ni le puneti la dispozitie sau date personale pe care BT Mic este necesar sa le prelucreze pentru identificarea petitionarului BT Mic pentru a preveni dezvaluirea de informatii confidentiale (inclusiv date cu caracter personal) catre destinatari care nu sunt in drept sa le receptioneze;
   • date de contact: adresa de corespondenta, adresa de e-mail, numar de telefon;
   • vocea, in cadrul convorbirilor si inregistrarilor convorbirilor telefonice (initiate de petitionari sau de BT Mic);
   • dupa caz, orice alte informatii despre care BT Mic are cunostinta si care sunt necesare pentru analizarea solicitarilor.
 8. Daca sunteti o persoana fizica terta ale carei date le prelucram in afara unei relatii Mice cu BT Mic (“tert BT Mic”)

  1. Cine este/cand va prelucram datele in calitate de tert BT Mic?

   Sunteti inclus(a) in aceasta categorie de persoane vizate daca orice data cu caracter personal ce va priveste ne este dezvaluita/transferata de catre clienti BT Mic, in contextul relatiei acestora cu noi, sau de catre orice alta persoana. Datele dumneavoastra le prelucram in acest context in calitate de tert BT Mic, chiar daca aveti si alte relatii directe cu noi (ex. un solicitant de credit BT Mic ne pune la dispozitie contractul de vanzare-cumparare al imobilului in care dumneavoastra figurati ca vanzator. in acest caz, datele din acest contract vi le vom prelucra in calitatea dumneavoastra de tert, chiar daca sunteti de fapt si client BT Mic si va prelucram datele si in alte scopuri, proprii relatiei contractuale pe care o aveti stabilita cu noi).

   Astfel, cu titlu exemplificativ, va prelucram datele in calitatea dumneavoastra de terti BT Mic, daca apartineti oricareia dintre urmatoarelor categorii de persoane fizice:

   1. membri ai familiei unui client BT Mic sau ai unui angajat BT Mic- este posibil ca, in anumite situatii, Clientii sa ne aduca la cunostinta date in legatura cu membri ai familiei lor, mai ales in contextul formularii si analizarii unei cereri de creditare sau a derularii unui contract de credit.
   2. Totodata, angajatii BT Mic este posibil sa puna la dispozitie date apatinand unor membri de familie, in diverse contexte legate de relatia lor de munca cu noi (ex. copii minori ai angajatilor, alti membri ai familiei angajatilor BT Mic, declararea situatiilor de conflict de interese);

   3. persoane fizice ale caror date sunt mentionate pe diverse inscrisuri puse la dispozitia BT Mic– in cazul in care un client BT Mic sau orice persoana cu care interactionam depune la/transmite catre BT Mic diferite inscrisuri, in diferite situatii (ex. adeverinte sau inscrisuri de orice tip care contin date cu caracter personal ale semnatarilor sau, dupa caz, ale altor persoane mentionate in cuprinsul inscrisurilor) vom prelucra aceste date avand in vedere necesitatea de a pastra aceste inscrisuri, chiar daca este posibil sa nu avem nevoie sa prelucram datele in alta forma decat stocarea lor;
   4. persoane in legatura cu care BT Mic primeste solicitari/cereri de informatii de la diverse institutii si/sau autoritati publice, de la notari, avocati, executori judecatoresti etc.;
   5. participanti la diverse evenimente sau actiuni de responsabilitate sociala organizate de BT Mic, ale caror date este necesar sa le prelucram in vederea asigurarii logisticii evenimentelor;
   6. orice alte categorii de persoane fizice ale caror date cu caracter personal ne sunt puse la dispozitie de catre orice persoana cu care interactionam sau care ajung in posesia noastra in orice alt mod.
  2. Scopurile in care prelucram datele tertilor BT Mic

   Prelucram datele dumneavoastra ca tert BT Mic in functie de scopul in care este necesar in relatia noastra cu persoana care ni le-a furnizat, precum si in urmatoarele scopuri conexe:

   • gestionarea relatiilor de munca cu angajatii BT Mic, dupa caz;
   • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor si proceselor BT Mic, precum si realizarea activitatilor de audit sau investigatii;
   • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
   • arhivarea- atat in format fizic, cat si electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranta (back-up);
   • realizarea de servicii de registratura si secretariat cu privire la corespondenta adresata Bt Mic si/sau expediate de aceasta, precum si pentru desfasurarea activitatilor de curierat;
   • asigurarea securitatii sistemelor informatice utilizate de BT Mic;
   • prevenirea fraudelor.
  3. Categorii de date cu caracter personal prelucrate tertilor BT Mic

   Cele mai des intalnite date pe care le prelucram tertilor BT Mic sunt, cu titlu exemplificativ:

   • date de identificare- nume, prenume, cod numeric personal (CNP);
   • relatia dintre dumneavoastra si un client sau angajat BT Mic, dupa caz;
   • functie detinuta in cadrul unei persoane juridice;
   • semnatura;
   • orice alte date care ne sunt puse la dispozitie de orice persoana cu care interactionam in cadrul activitatii noastre.

 

D. Care sunt sursele din care BT Mic colecteaza datele cu caracter personal?

De regula, datele cu caracter personal apartinand persoanelor vizate ale caror date le prelucram sunt colectate de noi Mic de la acestea, in diverse ocazii si modalitati, precum:

 • la momentul stabilirii si pe parcursul derularii relatiei de afaceri cu BT Mic;
 • cu ocazia incheierii si derularii unor contracte pentru produse/servicii oferite de BT Mic;
 • prin completarea unor formulare disponibile pe website-ul BT Mic, pe alte website-uri detinute de alte entitati din Grup;
 • prin inscrierea/participarea la diverse concursuri/campanii organizate de BT Mic in unitatile prin care puteti contracta creditele oferite de noi sau pe website-ul BT Mic;
 • cand ni se solicita informatii/receptionam sesizari/reclamatii la numerele de telefon ale BT Mic, pe adresa sediului nostru sau la adresele de posta electronica;
 • cand se aplica pentru posturi disponibile in BT Mic (online, trimitand/depunand CV- uri la sediul nostru sau pe diverse adrese de posta electronica, la targuri de cariera sau alte evenimente);
 • cand viziteaza website-ul BT Mic.

Cu toate acestea, exista situatii cand datele sunt colectate din alte surse, cum ar fi:

 • de la codebitori, garanti, fidejusori ai Clientilor (alti Clienti);
 • de la alte entitati ale Grupului Financiar Banca Transilvania, pentru utilizare in scopuri si temeiuri legitime, legate in principal de cunoasterea clientelei in vederea prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului si constituirii grupului debitorilor si administrare intragrup a clientilor si angajatilor;
 • de la partenerii BT Mic care intermediaza activitatea noastra de creditare (ex. Banca Transilvania S.A.);
 • de la autoritati sau institutii publice (ex. instante de judecata, parchete, executori judecatoresti, BNR, ANPC, ANSPDCP etc.), notari, avocati, in contextul in care acestia ne transmit sesizari sau solicitari in legatura cu Clientii;
 • de la societati de asigurare;
 • de la banci;
 • de la organizatii internationale/europene si fonduri de garantare;
 • din surse publice, precum dar fara a se limita la: Oficiul National al Registrului Comertului, ANAF, portalul instantelor de judecata, internet etc.;
 • din evidente de tipul Biroului de Credit, Centrala Riscului de Credit, in cazul in care exista un temei juridic si un scop determinat si legitim pentru consultarea acestora;
 • de la furnizori privati de baze de date- ex. entitati abilitate sa administreze baze de date cu persoanele acuzate de finantarea actelor de terorism si cele expuse public;
 • de la parteneri contractuali;
 • de la societati de recuperare a debitelor/creantelor (ex. putem afla noile date de contact ale Clientilor de la societati care ne sprijina in activitatea de recuperare creante, date pe care acestea din urma le obtin in baza interactiunilor proprii cu acestia sau cu persoane apropiate acestora);
 • de la orice alte persoane fizice sau juridice care ne transmit sesizari/cereri care contin date ale Clientilor (ex. persoane care ne sesizeaza ca nu mai aveti acelasi date de contact cu cele declarate in evidentele BT Mic).

 

E. Care sunt temeiurile in baza carora BT Mic prelucreaza datele cu caracter personal si consecintele refuzului de a fi prelucrate datele?

Temeiurile in baza carora BT Mic prelucreaza date cu caracter personal sunt, dupa caz:

 • necesitatea de a prelucra datele pentru indeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public;
 • obligatia legala a BT Mic;
 • incheierea/executarea contractelor incheiate intre BT Mic si persoana vizata;
 • interesul legitim al BT Mic si/sau al unor terti;
 • consimtamantul persoanelor vizate.

Cu exceptia cazurilor in care datele cu caracter personal sunt prelucrate in temeiul consimtamantului persoanelor vizate, si in unele cazuri in care temeiul prelucrarii il constituie interesul legitim, refuzul persoanelor de a le fi prelucrate datele de catre BT Mic vor face imposibila prestarea serviciilor solicitate sau a solutionarii cererilor acestora.

F. Catre cine dezvaluie/transfera BT Mic datele cu caracter personal pe care le prelucreaza?

Datele cu caracter personal ale Clientilor BT Mic si, dupa caz, ale altor categorii de persoane vizate mentionate in prezenta Politica, sunt dezvaluite de BT Mic sau, dupa caz, transferate, in conformitate cu principiile GDPR, in baza temeiurilor juridice aplicabile in functie de situatie si doar in conditii care asigura deplina confidentialitate si siguranta a datelor, catre categorii de destinatari, precum, dar fara a se limita la:

 • alti Clienti;
 • alte entitati ale Grupului Financiar Banca Transilvania, pentru utilizare in scopuri legate de cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului si constituirii grupului debitorilor, precum si in alte scopuri administrative intragrup;
 • partenerii BT Mic care intermediaza activitatea noastra de creditare (ex. Banca Transilvania S.A.);
 • cesionari;
 • parteneri contractuali (prestatori de servicii) utilizati de noi in cadrul desfasurarii activitatii, precum, dar fara a se limita la: servicii IT (mentenanta, dezvoltare software), arhivare in format fizic si/sau electronic, curierat, audit, servicii conexe emiterii cardurilor, etc;
 • entitati financiar-bancare;
 • autoritati si institutii publice, precum, dar fara a se limita la Banca Nationala a Romaniei (BNR), Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM), Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), Ministerul Justitiei, Ministerul Administratiei si Internelor, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) inclusiv, dupa caz, unitatile teritoriale ale acestora;
 • notari publici, avocati, executori judecatoresti;
 • organizatii internationale europene sau alte fonduri de garantare;
 • Centrala Riscului de Credit*;
 • Biroul de Credit si Participantii la sistemului Biroului de Credit**;
 • societati de asigurare;
 • societati de colectare debite restante/creante.

BT Mic are obligatia legala de a raporta catre Centrala Riscurilor de Credit (CRC) informatia de risc de credit pentru fiecare debitor care indeplineşte conditia de a fi raportat, respectiv sa fi inregistrat fata de acesta un risc individual, precum şi informatia despre fraudele cu carduri constatate.

**BT Mic are interesul legitim de a raporta in Sistemul Biroului de Credit, la care au acces si ceilalti Participanti (in principal institutii de credit si institutii financiare nebancare) datele personale ale debitorilor care inregistreaza intarzieri la plata creditului de cel putin 30 de zile, dupa instiintarea prealabila a persoanelor vizate in acest sens cu cel putin 15 zile inainte de data raportarii. Raportarea se realizeaza conform prevederilor notei de informare specifice Informare privind prelucrarea datelor personale in evidentele Biroului de Credit, care va este pusa la dispozitie in momentul adresarii unei cereri de credit BT Mic.

 

G. Pentru cat timp prelucreaza BT Mic datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal prelucrate de BT Mic in scopul cunoasterii Clientelei pentru prevenirea spalarii banilor şi finantarii terorismului, inclusiv datele privind tranzactiile derulate, vor fi pastrate cel putin 5 ani de la data incetarii relatiei de afaceri cu Clientul (incetarea relatiei de creditate). De asemenea, in cazul in care relatia de afaceri nu este deschisa, datele din cuprinsul cererii vor fi stocate la nivelul BT Mic timp de cel putin 5 ani de la data respingerii cererii de creditare sau, dupa caz, de la data renuntarii clientului la creditul aprobat.

In ceea ce priveste datele prelucrate in sistemul Biroului de Credit, acestea sunt stocate la nivelul acestei institutii si dezvaluite Participantilor timp de 4 ani de la data ultimei actualizari, cu exceptia datelor solicitantilor de credit care au renuntat la cererea de credit sau carora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioada de 6 luni.

Datele personale pentru care BT Mic are obligatia legala de raportare catre Centrala Riscului de Credit (CRC) vor fi mentinute in evidentele CRC pe o perioada de 7 ani de la data inscrierii lor.

Pentru datele prelucrate in temeiul consimtamantului persoanelor vizate in scopul transmiterii mesajelor cu caracter publicitar, acestea se vor prelucra pana la incetarea relatiei de afaceri/contractuale cu BT Mic sau, dupa caz, pana la retragerea respectivului acord.

In scopul dovedirii faptului ca s-au receptionat sesizari/reclamatii/solicitari de informatii/masuri si ca s-au formulat si transmis raspunsuri la acestea, datele aferente acestor petitii vor fi pastrate in evidentele BT Mic (impreuna cu datele cu caracter personal cuprinse in acestea) atat in format hartie, cat si electronic, pe perioada relatiei de afaceri/contractuale pentru clientii BT Mic, respectiv pentru o perioada necesara indeplinirii scopului in care au fost prelucrate (formularea raspunsului/furnizarea informatiilor), plus o perioada de 3 ani- termenul legal de prescriptie in cazul in care datele nu apartin unor clienti BT Mic.

Datele cu caracter personal prelucrate candidatilor BT Mic vor fi pastrate pana la finalul procesului de recrutare pentru postul disponibil sau, in cazul in care candidatii s-au aratat interesati sa fie contactate pentru mai multe posturi care li s-ar potrivi, datele din CV-uri si alte inscrisuri pe care le-au pus la dispozitia BT Mic in acest scop vor fi pastrate pentru o perioada de cel mult 1 an, daca in acest interval de timp nu se solicita stergerea lor din evidentele noastre. Acest termen poate fi prelungit cu acordul candidatului.

Orice alte date cu caracter personal prelucrate de BT Mic in alte scopuri indicate vor fi pastrate pentru perioada necesara aducerii la indeplinire a scopurilor pentru care au fost colectate la care se pot adauga termene neexcesive, stabilite conform obligatiilor legale aplicabile in domeniu, inclusiv dar fara limitare la dispozitiile in materia arhivarii.

 

H. Care sunt drepturile persoanele vizate, care pot fi exercitate in legatura cu prelucrarea datelor lor de catre BT Mic?

Oricarei persoane vizate ii este garantata exercitarea drepturilor prevazute de legislatia aplicabila in domeniul prelucrarii si protectiei datelor cu caracter personal, respectiv:

 1. dreptul de acces: persoanele vizate pot obtine de la BT Mic confirmarea ca le sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept permite persoanelor vizate sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contra-cost orice copii suplimentare;
 2. dreptul la rectificarea datelor: persoanele vizate pot sa solicite BT Mic sa modifice datele incorecte ce le privesc ori, dupa caz, sa completeze datele care sunt incomplete;
 3. dreptul la stergere: persoanele vizate pot solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat si le prelucram;
  • a fost retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si BT Mic nu le mai poate prelucra in baza altor temeiuri;
  • datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
  • datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.
 4. dreptul la retragerea consimtamantului: persoanele vizate pot sa isi retraga oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarilor realizate anterior acestui moment.
 5. dreptul de opozitie: persoanele vizate se pot opune oricand prelucrarilor in scop de marketing, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al BT Mic, din motive care tin de situatia lor specifica;
 6. dreptul la restrictionarea prelucrarii: persoanele vizate pot solicita restrictionarea prelucrarii datelor lor cu caracter personal daca:
  • contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care ne permite sa verificam exactitatea datelor in cauza;
  • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
  • datele nu ne mai sunt necesare prelucrarii, dar persoana vizata ni le solicita pentru o actiune in instanta;
  • in cazul in care persoana vizata s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale BT Mic ca operator prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate.
 7. dreptul la portabilitatea datelor: persoanele vizate pot solicita, in conditiile legii, ca BT Mic sa le furnizeze anumite date cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita, BT Mic poate transmite respectivele date unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic;
 8. dreptul de a se opune unei decizii individual automatizate;
 9. dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal: persoanele vizate au dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poştal 010336 Bucureşti, Romania, anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a) – h) de mai sus, sau pentru orice intrebari despre prelucrarea datelor cu caracter personal realizata de BT Mic, persoanele vizate

pot utiliza datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor desemnat de societatea noastra, trimitand cererea:

 • pe cale postala, la adresa din Mun. Cluj Napoca, Str. Constantin Brancuşi, nr. 74-76, etaj 3, Judetul Cluj, cu mentiunea “in atentia responsabilului cu protectia datelor”
 • la adresa de posta electronica dpo@btmic.ro.

 

I. Cum protejeaza BT Mic datele cu caracter personal pe care le prelucreaza?

BT Mic elaboreaza un cadru intern de standarde si politici pentru a pastra securitatea datelor cu caracter personal. Acestea sunt actualizate periodic pentru a respecta reglementarile ce sunt aplicabile noua i si cele mai inalte standarde in domeniu.

in mod specific si conform legii, BT Mic adopta si aplica masuri tehnice si organizatorice adecvate (politici si proceduri, securitate informatica etc.) pentru a asigura confidentialitatea si integritatea datelor cu caracter personal si a modului in care acestea sunt prelucrate.

Angajatii BT Mic au obligatia de a pastra confidentialitatea si nu pot divulga ilegal datele cu caracter personal pe care le prelucreaza in cadrul activitatii lor.

BT Mic se asigura ca partenerilor sai contractuali care au acces la datele cu caracter personal si care actioneaza in calitate de persoana imputernicita de BT Mic, le impune obligatii contractuale in conformitate cu prevederile legale si ca verifica respectarea de catre acestia a obligatiilor pe care si le-au asumat.

Partenerii contractuali care actioneaza in calitate de persoana imputernicita a BT Mic vor prelucra datele cu caracter personal in numele si pentru noi, numai in conformitate cu instructiunile primite de la BT Mic si numai respectand cerintele de securitate si confidentialitate in limitele impuse.

Garantam ca BT Mic nu va vinde datele cu caracter personal pe care le-a colectat de la persoanele vizitate si ca nu va transmite aceste date decat celor in drept sa le cunoasca, cu respectarea principiilor si obligatiilor stabilite legal.

Prezenta politica este revizuita in mod regulat pentru a garanta drepturile persoanelor vizate si pentru a imbunatati modurile de prelucrare si protectie a datelor cu caracter personal.